ประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยชงโค - ซ๒ (สสถ๑๘๐๕)ทางรถไฟและปลายคลองบางแก้ว

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยชงโค - ซ๒ (สสถ๑๘๐๕)ทางรถไฟและปลายคลองบางแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (31072017.pdf)31072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1393 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙