สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (34072017.pdf)34072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]883 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙