สอบราคาซื้กล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้กล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (34.1072017.pdf)34.1072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]862 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙