สอบราคาจ้างปรับปรุงตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (03082017.pdf)03082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]984 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙