ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (04082017.pdf)04082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1596 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙