สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ ๑๕

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (06082017.pdf)06082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1309 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙