การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (07082017.pdf)07082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1503 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙