ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ ณวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (13082017.pdf)13082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1248 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙