เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (12082017.pdf)12082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]497 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙