สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ส. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (10082017.pdf)10082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1792 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙