สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๘, ๒ ตำบลบางคนที

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๘, ๒ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (37.1.pdf)37.1.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1277 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙