สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เลขที่ ๖/๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (37.3.pdf)37.3.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1334 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙