ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

ประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (40082017.pdf)40082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2672 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙