สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล๓ (โรงเจ)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล๓ (โรงเจ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (41082017.pdf)41082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1401 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙