สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (49082017.pdf)49082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1128 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙