สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัดทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐

Attachments:
Download this file (50082017.pdf)50082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1263 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙