สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน / คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน / คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (51082017.pdf)51082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]699 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙