สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาเถรยายขาว) หมู่ที่ ๓

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาเถรยายขาว) หมู่ที่ ๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ส. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (52082017.pdf)52082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1461 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙