สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (53082017.pdf)53082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1452 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙