สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลยายแพง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลยายแพง  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (56082017.pdf)56082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1665 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙