การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก เรื่อง การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (57082017.pdf)57082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]540 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙