สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.(คลองด่านตอนใน) หมู่ที่ ๒

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.(คลองด่านตอนใน) หมู่ที่ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (54082017.pdf)54082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1284 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙