สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาพุ่ม) หมู่ที่๓

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาพุ่ม) หมู่ที่๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (59082017.pdf)59082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1309 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙