ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่องประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร.pdf)1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]601 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙