ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (2.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)2.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1435 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙