สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีสอบราคา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีสอบราคา  

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct20.pdf)เอกสารประกอบ[ ]939 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙