ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCERETE) สายบ้านนางตะเคียน หมู่ที่ ๑

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCERETE) สายบ้านนางตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (26052017.pdf)26052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2773 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙