ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลเหมืองใหม่

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริห่ารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (27052018.pdf)27052018.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2204 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙