ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง เลขที่ E สส.ปจ.01/2557

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct22.pdf)เอกสารประกอบ[ ]2730 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙