สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2556

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง

 

ประกาศ ณ วันที่  15 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct24.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1693 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙