ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด จำนวน 8 รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2556

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  ซึ่งใช้ในราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 รายการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct26.pdf)เอกสารประกอบ[ ]598 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙