สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2556

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

ประกาศ ณ วันที่  17 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct27.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1571 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙