ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๐๘ บ้านศาลพ่อเณร - บ้านดอนมะโนรา ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๐๘ บ้านศาลพ่อเณร - บ้านดอนมะโนรา ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙