รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบ้านและประตูรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบ้านและประตูรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙