ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สส.6002 บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุืทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562

ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สส.6002 บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุืทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (100662.pdf)เอกสารแนบ[ ]1473 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙