ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.4004 - บ้านศาลาแดงฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.4004 - บ้านศาลาแดง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (ann-130363-1.pdf)เอกสารแนบ[ ]899 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙