ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว ฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว (พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมวพา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 9.00 ม. ยาว 72.00 ม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙