ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัวฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 22 มีนาคม 2563

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว (พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมวพา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 9.00 ม. ยาว 72.00 ม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (9.pdf)เอกสารแนบ[ ]732 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙