ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว ฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว (พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมวพา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 9.00 ม. ยาว 72.00 ม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

Attachments:
Download this file (24-2563.pdf)เอกสารแนบ[ ]719 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙