ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม  เรื่อง การประกวดการราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าทางหลวงหมายเลข ๓๕ ของตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid) 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

Attachments:
Download this file (1..pdf)1..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2178 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙