ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบังปืน - บ้านดอนสาม (สส.ถ.๑-๐๐๒๗) ตำบลนาตะเคียน อำเภอเือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้บริหารสาวนอเมืองสมุทรเรื่องแหล่งรวมผู้เข้าพักหลายเส้นทางถนนสายบ้านบังปืน - บ้านดอนสาม (สส.ถ. ๑-๒๗) ตำบลนาตะเคียนเฆียงเมืองสมุทรด้วยวิธีการทำงานอิไบกอนนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคมพ. ศ 2563

Attachments:
Download this file (CCF18082563_0002.pdf)CCF18082563_0002.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1788 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙