ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน ๑ รายการ ที่ สส.(ข)/๕/๒๕๖๓

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมสรรพสามิตขายดัลลัสเครื่องจักร - ยานยนต์ยินดี (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ  ที่สส. (ข) / ๕ / รวบสาม 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ม. 3

Attachments:
Download this file (CCF18082563_0004.pdf)CCF18082563_0004.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2027 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙