ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองช่อง ปากอ่าว - ศาลเจ้าแม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองช่อง ปากอ่าว - ศาลเจ้าแม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

Attachments:
Download this file (CCF28102563.pdf)CCF28102563.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1886 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙