เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก : กิจกรรมมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส. ๒๐๑๕ - บ้นคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา ระยะทาง ๓.๑๕๕ กม.

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563

ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก : กิจกรรมมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส. ๒๐๑๕ - บ้นคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา ระยะทาง ๓.๑๕๕ กม.

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

Attachments:
Download this file (แผนจัดจ้าง บ.คลองแขก (งบกลุ่ม).pdf)แผนจัดจ้าง บ.คลองแขก (งบกลุ่ม).pdf[เอกสารต้นเรื่อง]40 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙