ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดิ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

Attachments:
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]377 kB
Download this file (แบบรูปก่อสร้าง.pdf)แบบรูปก่อสร้าง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1131 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙