ราคากลาง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน ฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563

ราคากลาง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.515 กม. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙