สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2557 จำนวน 10,000 ชุด

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2557 จำนวน 10,000 ชุด

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556

 

Attachments:
Download this file (oct29.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1255 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙