ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564

ประกาศ ผู้เข้าประกวดราคาจ้างนักสู้ถนนผิวเครื่งเครื่...

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2152 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙