ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม : งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ 12 ต.ท่าคา - หมู่3 ต.นางตะเคียน ฯ 28 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ : โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ปากทางสายแยก ทล.3093-บ้านปากน้ำ 28 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดาวโด่ง หมู่ที่ ๔ 23 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอบริบาลทารกแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U 23 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการ 21 ธันวาคม 2559
การจำหน่ายพัสดุ ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ที่ชำรุด 19 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจแงฃละผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ 19 ธันวาคม 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 ธันวาคม 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด 19 ธันวาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา หมู่ที่ ๒ 16 ธันวาคม 2559
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 16 ธันวาคม 2559
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 15 ธันวาคม 2559
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๓ บ้านบางน้ำผึ้ง 15 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดรถบรรทุกแบบอัดท้ายและดันขยะออกด้วยระบบไฮดรอลิค 15 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม : งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดโบสถ์ - บ้านบางสะแก 15 ธันวาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 15 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 13 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านเหมืองใหม่ 09 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านเหมืองใหม่ 09 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙