ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 22 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 22 ธันวาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 20 ธันวาคม 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 19 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 19 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 23 พฤศจิกายน 2560
ให้เช่าสุขาสาธารณะเทศบาลตำบลบางนกแขวก โดยวิธีประมูล ครั้งที่ ๒ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน 17 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน - บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์ - โรงเจ) หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลลาดใหญ่ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2560
ให้เช่าห้องสุขาสาธารณะเทศบาลตำบลบางนกแขวก 02 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙